0971.723.723

logo

DỊCH VỤ VIETTEL

info@viettelbariavungtau.vn
0971.723.723
30K2 Trương Văn Bang

Phường 7, TP Vũng Tàu

HOTLINE

0971.723.723

info@viettelbariavungtau.vn

sale@viettelbariavungtau.vn

 

KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Lợi ích cho khách hàng: Chi phí thấp, tiết kiệm thời gian, giao diện dễ sử dụng

Khách hàng đăng ký mới dịch vụ BHXH

Dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử do Viettel cung cấp, cho phép doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng lao động thực hiện các thủ tục hồ sơ bảo hiểm đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của BHXH Việt Nam trong giao dịch điện tử.

Tính năng nổi bật:

  1. Quản lý danh sách người lao động, quá trình tham gia BHXH của người lao động;
  2. Lập/kê khai các loại hồ sơ BHXH theo đúng nghiệp vụ của cơ quan BHXH;
  3. Ký điện tử và nộp hồ sơ BHXH tới cơ quan BHXH nhanh chóng và chính xác;
  4. Tự động nhận kết quả duyệt hồ sơ từ cơ quan BHXH;
  5. Tra cứu và sao chép hồ sơ các kỳ kê khai thuận tiện;
  6. Kết xuất hồ sơ BHXH đã lập theo nhiều định dạng khác nhau.

Gói 1 năm
Số tháng sử dụng : 12

499.000 năm
Gói 2 năm
Số tháng sử dụng : 24

899.000 năm
Gói 3 năm
Số tháng sử dụng : 36

1.199.000 năm
Gói 4 năm
Số tháng sử dụng : 48

1.499.000 năm

Khách hàng gia hạn dịch vụ BHXH

Dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử do Viettel cung cấp, cho phép doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng lao động thực hiện các thủ tục hồ sơ bảo hiểm đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của BHXH Việt Nam trong giao dịch điện tử.

Gói 1 năm
Số tháng sử dụng : 12

425.000 năm
Gói 2 năm
Số tháng sử dụng : 24

765.000 năm
Gói 3 năm
Số tháng sử dụng : 36

1.020.000 năm
Gói 4 năm
Số tháng sử dụng : 48

1.275.000 năm