HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ VCONTRACT LÀ GÌ ?

Hợp đồng điện tử Viettel vContract cho phép doanh nghiệp quản lý và ký số các loại hợp đồng, tài liệu với khách hàng, đối tác qua internet.
Hợp đồng điện tử Viettel đáp ứng các quy định của pháp luật và là giải pháp thay thế hợp đồng giấy hiệu quả, có giá trị pháp lý như việc ký kết hợp đồng giấy theo phương thức truyền thống.

0379 666 282 Nhắn tin

TÍNH NĂNG & ƯU ĐIỂM

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Miễn Phí khởi tạo đến hết ngày 31/12/2023

VCONT_200

Gói 200 Hợp đồng điện tử kèm chứng thực

Số lượng HĐ

200

Phí gói

990.000đ

Phí chứng thực

616.000đ

Phí khởi tạo KM

1.000.000đ

Giá bán

Đã bao gồm VAT

2.606.000đ 1.606.000đ

Đăng ký kèm SMS Brandname với giá 150đ /SMS nội mạng Viettel, 850đ /SMS ngoại mạng

Đăng ký kèm eKYC chỉ từ 810đ /SMSChi tiết

VCONT_500

Gói 500 Hợp đồng điện tử kèm chứng thực

Số lượng HĐ

500

Phí gói

2.365.000đ

Phí chứng thực

1.540.000đ

Phí khởi tạo KM

1.000.000đ

Giá bán

Đã bao gồm VAT

4.905.000đ 3.905.000đ

Đăng ký kèm SMS Brandname với giá 150đ /SMS nội mạng Viettel, 850đ /SMS ngoại mạng

Đăng ký kèm eKYC chỉ từ 810đ /SMSChi tiết

VCONT_1000

Gói 1.000 Hợp đồng điện tử kèm chứng thực

Số lượng HĐ

1.000

Phí gói

4.620.000đ

Phí chứng thực

3.080.000đ

Phí khởi tạo KM

1.000.000đ

Giá bán

Đã bao gồm VAT

8.700.000đ 7.700.000đ

Đăng ký kèm SMS Brandname với giá 150đ /SMS nội mạng Viettel, 850đ /SMS ngoại mạng

Đăng ký kèm eKYC chỉ từ 810đ /SMSChi tiết

VCONT_2000

Gói 2000 Hợp đồng điện tử kèm chứng thực

Số lượng HĐ

2.000

Phí gói

8.800.000đ

Phí chứng thực

6.160.000đ

Phí khởi tạo KM

1.000.000đ

Giá bán

Đã bao gồm VAT

15.960.000đ 14.960.000đ

Đăng ký kèm SMS Brandname với giá 150đ /SMS nội mạng Viettel, 850đ /SMS ngoại mạng

Đăng ký kèm eKYC chỉ từ 810đ /SMSChi tiết

VCONT_5000

Gói 5.000 Hợp đồng điện tử kèm chứng thực

Số lượng HĐ

5.000

Phí gói

21.450.000đ

Phí chứng thực

15.400.000đ

Phí khởi tạo KM

1.000.000đ

Giá bán

Đã bao gồm VAT

37.850.000đ 36.850.000đ

Đăng ký kèm SMS Brandname với giá 150đ /SMS nội mạng Viettel, 850đ /SMS ngoại mạng

Đăng ký kèm eKYC chỉ từ 810đ /SMSChi tiết

VCONT_10000

Gói từ 10.000 Hợp đồng trở lên

Số lượng HĐ

(từ) 10.000

Phí gói

(từ) 40.700.000đ

Phí chứng thực

(từ) 30.800.000đ

Phí khởi tạo KM

1.000.000đ

Giá bán

Đã bao gồm VAT

72.500.000đ (từ) 71.500.000đ

Đăng ký kèm SMS Brandname với giá 150đ /SMS nội mạng Viettel, 850đ /SMS ngoại mạng

Đăng ký kèm eKYC chỉ từ 810đ /SMSChi tiết

Bình chọn page