INTERNET WIFI

180.000đ / tháng

210.000đ / tháng

260.000đ / tháng

430.000đ / tháng

SUPERNET & TRUYỀN HÌNH

245.000đ / tháng

3 Mesh wifi

430.000đ / tháng

4 Mesh wifi

Truyền hình: 22.000đ / tháng

Truyền hình: 64.000đ / tháng

GIẢI PHÁP GIA ĐÌNH

Các giải pháp công nghệ giúp mang lại những tiện ích nâng cao chất lượng cuộc sống cho bạn và gia đình.

 

TV 360

Thành phố thông minh

Các giải pháp công nghệ giúp phát triển toàn diện Kinh tế và Xã hội: Trung tâm thông tin – dữ liệu, Giáo dục thông minh, Y tế thông minh, Giao thông minh, Du lịch thông minh…

GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP

Các giải pháp công nghệ hỗ trợ kinh doanh hiệu quả: hóa đơn điện tử, thiết kế Wesbsite, tin nhắn thương hiệu, tổng đài di động, chữ ký số CA…