INTERNET WIFI

MESH1

229.000 đ/tháng
150 Mbps
01 Mesh wifi
Combo Truyền hình App: 239.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 273.000 đ/tháng

 

MESH2

250.000 đ/tháng
250 Mbps
02 Mesh wifi
Combo Truyền hình App: 265.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 309.000 đ/tháng

 

MESH3

299.000 đ/tháng
300 Mbps
03 Mesh wifi
Combo Truyền hình App: 309.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 349.000 đ/tháng

 

FAST1

Giá Combo
100 Mbps
Combo Truyền hình App: 185.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 230.000 đ/tháng

FAST2

189.000 đ/tháng
150 Mbps
Combo Truyền hình App: 199.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 239.000 đ/tháng

FAST3

229.000 đ/tháng
250 Mbps
Combo Truyền hình App: 239.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 279.000 đ/tháng

FAST4

290.000 đ/tháng
300 Mbps
Combo Truyền hình App: 300.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 344.000 đ/tháng

INTERNET WIFI

Quý khách chọn thẻ MESH hoặc FAST rồi trượt qua trái phải để xem thông tin các gói cước.

MESH1

229.000 đ/tháng
150 Mbps
01 Mesh wifi
Combo Truyền hình App: 239.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 273.000 đ/tháng

 

MESH2

250.000 đ/tháng
250 Mbps
02 Mesh wifi
Combo Truyền hình App: 265.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 309.000 đ/tháng

 

MESH3

299.000 đ/tháng
300 Mbps
03 Mesh wifi
Combo Truyền hình App: 309.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 349.000 đ/tháng

 

FAST1

Giá Combo
100 Mbps
Combo Truyền hình App: 185.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 230.000 đ/tháng

FAST2

189.000 đ/tháng
150 Mbps
Combo Truyền hình App: 199.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 239.000 đ/tháng

 

FAST3

229.000 đ/tháng
250 Mbps
Combo Truyền hình App: 239.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 279.000 đ/tháng

 

FAST4

290.000 đ/tháng
300 Mbps
Combo Truyền hình App: 300.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 344.000 đ/tháng

 

GIẢI PHÁP GIA ĐÌNH

Các giải pháp công nghệ giúp mang lại những tiện ích nâng cao chất lượng cuộc sống cho bạn và gia đình.

 

TV 360

Thành phố thông minh

Các giải pháp công nghệ giúp phát triển toàn diện Kinh tế và Xã hội: Trung tâm thông tin – dữ liệu, Giáo dục thông minh, Y tế thông minh, Giao thông minh, Du lịch thông minh…

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Các giải pháp công nghệ hỗ trợ kinh doanh hiệu quả: hóa đơn điện tử, thiết kế Wesbsite, tin nhắn thương hiệu, tổng đài di động, chữ ký số CA...