INTERNET WIFI

180.000đ / tháng

210.000đ / tháng

260.000đ / tháng

430.000đ / tháng

SUPERNET & TRUYỀN HÌNH

245.000đ / tháng

2 Mesh wifi

430.000đ / tháng

3 Mesh wifi

Truyền hình: 22.000đ / tháng

Truyền hình: 64.000đ / tháng

Thành phố thông minh

Các giải pháp công nghệ giúp phát triển toàn diện Kinh tế và Xã hội: Trung tâm thông tin – dữ liệu, Giáo dục thông minh, Y tế thông minh, Giao thông minh, Du lịch thông minh…

GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP

Các giải pháp công nghệ hỗ trợ kinh doanh hiệu quả: hóa đơn điện tử, thiết kế Wesbsite, tin nhắn thương hiệu, tổng đài di động, chữ ký số CA…