Sổ sức khỏe điện tử

Sổ sức khỏe điện tửứng dụng di động dành cho người dân. Được kết nối trực tiếp với Hệ thống Hồ sơ sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế. Ứng dụng được xây dựng với mục tiêu giúp người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe của bản thân, chủ động trong việc phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe bản thân.

Tải ứng dụng trên IOS

Tải ứng dụng trên ANDROID